Alles over het Haags Koor Happy Together.

        

 

     

Haags koor Happy Together is in 1994 opgericht als Haaglands Gemengd Koor. 

                                                                                                 

Zo langzamerhand nam het aantal mannelijke leden echter behoorlijk af en lukte het niet – ondanks diverse ledenwerf akties – om meer mannen aan te trekken.

Daarom hebben wij de knoop doorgehakt en zijn wij met ingang van 25 september 2015 definitief verder gegaan als vrouwenkoor.

Omdat de naam Haaglands Gemengd Koor niet  langer toepasselijk was hebben wij gekozen voor een nieuwe naam en wel: Haags Koor Happy Together.  Dit omdat samen zingen ons blij maakt.

Het koor bestaat op dit moment uit 9 sopranen, 8 mezzo sopranen en 10 alten.

Het koor wordt tijdens de repetities op de piano begeleid door Harry van der Stap en staat onder de enthousiaste en inspirerende leiding van

Loes van der Stap van Croonenburg.

Zie voor informatie over dirigent en pianist de aparte kopjes onder over ons.