Onze Pianist Harry van der Stap

 

 

Op jonge leeftijd heeft Harry pianolessen gevolgd.

maar is er zich pas na zijn studie en naast zijn werk als accountant in gaan verdiepen.

Hij heeft ruim twintig jaar diverse koren in het stadsdeel de Laak begeleid, 

waaronder het koor  “De Laakbloeiers” en de Katholieke bond van Ouderen, 

alsmede een jeugdkoor van de Bonifatiuskerk te Rijswijk.

Ook ondersteunt hij de repetities van het Willy Caron Muziektheater.

Sinds kort maakt hij zich verdienstelijk als repetitor en vaste pianist bij 

Haags Koor Happy Together.

Naast piano studeert hij ook viool.